Revize úniků chladiv HCFC a F-plynů

Tlakové zkoušky chladících zařízení

Vítězslav Polák

image

O MNĚ

image

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY FIRMÁM I DOMÁCNOSTEM

Poskytuji revize a opravy úniků chladiva klimatizace, průmyslového chlazení a tepelných čerpadel.
Nabízím kompletní nabídku služeb včetně, revize, oprav a průběžného servisu. 

Provozovatel chladicího zařízení, tepelného čerpadla, průmyslového chlazení využívajícího jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu.  

Pokud klimatizační zařízení nefunguje podle vašich představ, případně nefunguje vůbec, zajistím vám veškeré opravy klimatizace, průmyslového chlazení a vzduchotechniky.

Nabízím kompletní nabídku služeb průběžného servisu s cílem vybrat ta správná opatření, která odpovídají vašim obchodním potřebám.

Spolupracuji s kvalitními výrobci a díky komplexnímu skladu náhradních dílů jsem schopný rychle reagovat na vaše potřeby.  

SLUŽBY

image

Revize úniku chladiv HCFC a F-plynů

Klimatizační a chladící zařízení s náplní regulovaných látek (chladiv "freonů" CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) patří do skupiny předpisů zákona č. 86/2002 Sb. ze dne ze dne 14. února 2002 ("O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

image

Revize zařízení s chladivem

Stopy oleje: citlivost 100g/rok.
Koronální efekt.
Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m, jen pro relativně velké netěsnosti.
Fluorescenční metoda: citlivost pod 50g/rok.
Halogenová lampa (pouze obsahuje-li chladivo chlor): citlivost 50-300g/rok.
Halogenové detektory: citlivost 1-5g/rok.
Detekční sprej: citlivost 50g/rok.
Hmotnostní spektrometrie: měří se množství doplnění média do systému způsobené únikem.

image

Revize zařízení bez chladiva

Tlaková zkouška: tlakováno N.
Zkouška na pokles tlaku, citlivost 50-200g/rok.
Detekční sprej (nutný přetlak v systému): zjišťuje se tvorba bublin, citlivost 50g/rok.
Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m, jen pro relativně velké netěsnosti. 

1500 vyřízených zakázek

400 spokojených domácností

150 vracejících se firem

24 let zkušeností

Děkuji za rychlou reakci a dobře odvedenou práci.

image

Jindřich Novák

Majitel realitní kanceláře

Můžu jen doporučit, oprava klimatizace na výbornou.

image

Karolína Světlá

Lékařka

Dnes je náhoda narazit na dobrého řemeslníka, super, díky za vaše služby.

image

Karel Hromada

Advokát

SPOLEHLIVÝ CHLADAŘ DO PÁR MINUT

+420 602 565 352

polak@klimapol.cz